Wednesday, April 26, 2006

Tambalang Salita

A. Pamagat: Tambalang Salita
B Deskripsiyon; Pagbibigay ng Kahulugan ng Tambalang Salita.
C.Kagamitan:Tsart, Diwang Makabansa
D Paraan ng pagkatuto:
Naibibigay ang kahulugan ng Tambalang Salita.


APamagat: Tambalang Salita
B. Deskripsyon: Naibibigay ang kahulugan ng Tambalang Salita.
C. Kaisipan:
1. Pagbibigay ngKahulugan ng Tambalang Salita.
2, Naibibigay ang Literal na kahulugan ng Tambalang Salita.
3.Naibibigay ang matalihagang kahulugan ng Tambalang Salita.
D. Mga Gawain sa Pagkatuto

4 Comments:

Blogger Anonymous said...

wala akong mahanap....di nakakatulong....

6:11 AM  
Blogger Yanka said...

i'm a filipino but i'm not used to speak in tagalog. salamat po dahil nakakatulong ang mga ehersisyo na binigay mo sa amin.

http://crazyanka.blogspot.com

2:34 AM  
Blogger MR.niceguy said...

oi lagyan nyo naman ng mga salitang magkasalungat dahilnahihirapan na ako humanap

4:52 PM  
Blogger prix said...

sana pagtuonan ng pansin ang salitang pambansa natin, para sa pag asa ng ating bayan ang mga kabataan ngayon.

4:53 PM  

Post a Comment

<< Home